Skontaktuj się z nami
+48 728 175 523
+48 880 905 248

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że budowa  czy remont domu to bardzo kosztowna inwestycja. Warto więc skorzystać z różnego rodzaju dotacji, które pozwolą zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jedną z nich jest program Ministerstwa Środowiska – Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus. Kto może z niego skorzystać? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile pieniędzy można otrzymać? Na te oraz wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w poniższym tekście!

Program Czyste Powietrze – co warto o nim wiedzieć?

Celem programu Czyste Powietrza jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez wymianę stolarki okienno – drzwiowej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę źródeł ciepła. Z pewnością skutki owych zmian odczujemy niemal natychmiast. W ten sposób nie tylko ograniczymy do minimum energię, potrzebną do ogrzania, bądź schłodzenia domu, ale również zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie czy klimatyzację. 

Do najważniejszych założeń programu należy troska o środowisko naturalne, a co za tym idzie życie i zdrowie ludności, w tym przyszłych pokoleń. Budżet programu Czyste Powietrze wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać jeszcze przez kilka lat –  do 31.12.2027 roku, a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 roku. 

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze adresowany jest do osób, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących, znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej bądź grupowej lub też wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku gdy budynek posiada kilku współwłaścicieli, wnioskodawca musi załączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do programu Czyste Powietrze. Taki dokument musi podpisać każdy z współwłaścicieli budynku jednorodzinnego. Właściciele budynków jednorodzinnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza nie są wykluczeni z programu, jednak powierzchnia firmowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej. Środki z programu nie mogą być bowiem spożytkowane na termomodernizację biurowców.

Warto również podkreślić, że z dofinansowania nie mogą skorzystać właściciele nowo budowanych domów czy domów sezonowych,  np. domków letniskowych. Natomiast właściciele budynków, powstałych po 31.12.2013 roku nie mogą się starać o dofinansowanie na termomodernizację budynku. Z programu Czyste Powietrze nie skorzystają również właściciele mieszkań usytuowanych w budownictwie wielorodzinnym. 

Jaką kwotę można otrzymać z programu Czyste Powietrze?

O kwalifikacji do programu Czyste Powietrze decyduje m.in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie brutto osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 100 tys. zł. W przypadku niższych dochodów, można uzyskać wyższe wsparcie. Dotacja może wynosić:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania;
 • do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem)– w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • do 69 000 i do 79 000 (dotacja z prefinansowaniem)– w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania. 

Na jakie okna i drzwi można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Otóż warto podkreślić, że nie na każdy rodzaj stolarki okienno – drzwiowej można otrzymać dofinansowanie. Musi ona bowiem spełniać odpowiednie normy jakości i energooszczędności. Produkty powinny posiadać odpowiednie oznaczenie, potwierdzające spełnienie norm CE. Muszą również być objęte gwarancją producenta oraz posiadać certyfikaty potwierdzające przenikalność cieplną. Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć:

 • w przypadku okien i drzwi balkonowych – 0,90 W/m2K;
 • w przypadku powierzchni przezroczystych nieotwieranych – 0,90 W/m2K;
 • w przypadku okien połaciowych – 1,10 W/m2K;
 • w przypadku drzwi zewnętrznych – 1,30 W/m2K;
 • w przypadku drzwi i bram w garażach ogrzewanych – 1,30 W/m2K.

To oczywiście nie wszystko. Przy ich wymianie muszą zostać wykorzystane zasady ciepłego montażu, czyli stolarka okienna i drzwiowa powinna być osadzona w warstwie ocieplenia, z wykorzystaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. 

Wymianę stolarki można również połączyć z innymi pracami termomodernizacyjnymi, np. ociepleniem w przegrodach wewnętrznych czy przegrodach zewnętrznych. Warto zwrócić uwagę, że dofinansowanie dotyczy nie tylko zakupu i montażu nowych elementów, ale także demontażu starych.

Program Czyste Powietrze Plus – jakie są najważniejsze zmiany?

15 lipca 2022 roku rządowy program Czyste Powietrze, z którego mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, by uzyskać dopłatę do ocieplenia budynku, wymiany starego kopciucha czy też okien i drzwi, został przekształcony na Czyste Powietrze Plus. Na jakie zmiany powinni się więc przygotować beneficjenci?

Otóż obecnie, korzystając z rządowego programu Czyste Powietrze Plus, można uzyskać aż 50% dopłaty, jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Jest to niezwykle ważna zmiana dla osób starających się o tego typu dofinansowanie, gdyż wcześniej należało wyłożyć własne środki, a dopiero później ubiegać się o zwrot – w całości, bądź w części. Dla wielu właścicieli nieruchomości stanowiło to nie lada przeszkodę, zwłaszcza dla osób o mniejszej zasobności portfela. One właśnie mogą ubiegać się o podwyższony, bądź też najwyższy poziom dofinansowania. Kwota dotacji została też zwiększona o 10 000 zł – odpowiednio do 47 000 zł lub 79 000 zł. 

Podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze Plus – kto może z niego skorzystać?

Czyste Powietrze Plus to program, dzięki któremu uzyskanie dofinansowania na wymianę stolarki okienno – drzwiowej ma być łatwiejsze i bardziej dostępne. Niektórzy właściciele, bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać podwyższoną kwotę dofinansowania. Dotyczy to osób, których przeciętny dochód wynosi:

 • do 1564 zł na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
 • do 2189 zł na osobę – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie może przekroczyć trzydziestokrotnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z najwyższego poziomu dofinansowania skorzystają osoby, których przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie odpowiednio:

 • do 900 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
 • do 1260 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Alternatywę do kryterium dochodowego podczas wypłaty dofinansowania z programu Czyste Powietrze Plus stanowi ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

© 2020 OKNO PROJEKT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl