Skontaktuj się z nami
+48 728 175 523
+48 880 905 248

Postępujące na naszych oczach zmiany klimatyczne wymuszają na nas różnego rodzaju działania proekologiczne, których celem jest minimalizacja zużycia energii, redukcja dwutlenku węgla w atmosferze czy wzrost produkcji energii odnawialnej. Ich efektem  są zmiany w  „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Jest to kierunek zgodny z dyrektywą EPBD, zakładającą m.in. dążenie do powstania budynków zeroenergetycznych, czyli takich, które wykazują zużycie energii bliskie zeru. Nowe przepisy dotyczą również budynków modernizowanych. Od stycznia 2021 roku nowo powstające budynki muszą więc spełniać warunki przedstawione w standardzie energetycznym, zwanym powszechnie WT 2021. Wymagania te dotyczą także  stolarki okiennej. Standardem stały się więc okna energooszczędne. Czym jest WT 2021? Co wprowadzone zmiany oznaczają dla osób dokonujących wyboru materiałów budowlanych – przede wszystkim okien i drzwi do nowo budowanego domu? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym tekście!

Czym jest standard WT 2021?

Standard budowlany, określany literami WT – warunki techniczne oraz cyframi, oznaczającymi rok, w którym zaczynają one obowiązywać, to zbiór wymagań prawnych, jakie muszą spełnić wszystkie budynki. Powszechnie obowiązujący w Polsce standard budynków regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Standard WT 2021 jest więc kolejną nowelizacją warunków technicznych, która wprowadzana jest raz na kilka lat. Poprzednio obowiązywały wersje z roku 2017 i 2014. Nowe warunki techniczne,  określane powszechnie mianem WT 2021 obowiązują od stycznia 2021 roku i dotyczą następujących obszarów:

  • zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła elementów budynku –  jego ścian, dachów, podłóg, drzwi i okien – przez co mają one tracić mniej ciepła;
  • zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną – budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne;
  • popularyzacji ekologicznych źródeł ciepła – wody, wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy i biopaliw.

Rygorystyczne warunki standardu WT 2021 nie tylko sprawiają, że powstałe i modernizowane budynki stają się nie tylko energooszczędne i ekologiczne, ale również komfortowe dla użytkowników i tańsze w eksploatacji. Standard ten powala więc w znacznym stopniu  obniżyć rachunki z wodę czy ogrzewanie.

Standard WT 2021 – kogo dotyczy nowa norma?

Już od kilku lat przepisy prawa budowlanego nakładają na inwestorów obowiązek instalowania w nowo powstających budynkach okien o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej. Wymagania te muszą spełnić wszyscy właściciele budynków, które:

  • są rozbudowywane, bądź modernizowane;
  • zostały zaprojektowane według nieobowiązujących już norm, ale formalności związane z ich budową do końca nie sfinalizowano;
  • w 2021 roku otrzymały pozwolenie na budowę;

Osoby, które otrzymały pozwolenia wcześniej, jednak do tego czasu nie ukończyły budowy, a ich dom został zaprojektowany z uwzględnieniem poprzednich standardów, nie są zmuszone do stosowania nowych przepisów.

Standard WT 2021 a dobór okien – na co warto zwracać uwagę?

Według istniejących od 1 stycznia 2021 roku standardów,  stolarka okienna powinna charakteryzować się znacznie większą energooszczędnością, niż miało to miejsce w latach 2017 – 2020. W przypadku okien bardzo ważny jest współczynnik przenikania ciepła Uw, który został ponownie obniżony i według obecnych wymagań wynosi:

  • 0,9 W/m2K dla okien pionowych, zamontowanych na ścianach elewacyjnych oraz drzwi balkonowych;
  • 1,1 W/m2K dla okien połaciowych;
  • 1,3 W/m2K dla okien dachowych;

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż wymogi dotyczące termoizolacyjności musi spełniać każde okno, bez względu na jego wymiary, jeśli zostało ono zamontowane w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi co najmniej 16°C. Jeśli jednak z projektu wynika, że będzie ona niższa, wówczas współczynnik przenikania może wynosić 1,4 W/m2K. W większości domów jednorodzinnych, pomieszczenia w których temperatura spada poniżej 16°C to głównie poddasza nieużytkowe, strychy, piwnice i garaże. Obowiązujące przepisy obligują więc inwestorów do kupna tzw. ciepłych okien. 

Izolacyjność cieplna okien – co warto o niej wiedzieć?

Decydując się na zakup okien w standardzie WT 2021, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów technicznych, które sprawiają, że okna możemy określić mianem ciepłych. Przede wszystkim jest to rodzaj pakietu szybowego. Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, jednak warto zdać sobie sprawę, że wraz ze wzrostem liczby pakietów szklonych, wzrasta izolacyjność cieplna okna.  Stąd też coraz więcej osób wybiera okna wyposażone w kilkukomorowy pakiet szybowy. 

Warto również zwrócić uwagę na powłoki niskoemisyjne, które znajdują się na szybach. Dzięki ich zastosowaniu maleje kilkukrotnie emisyjność szkła, natomiast wzrasta jego zdolność odbijania promieni UV i poprawia się izolacyjność termiczna. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że powłoki mające emisyjność na poziomie 1% odbijają aż 99% promieniowania, które na nie pada, co w znacznym stopniu eliminuje straty ciepła. Należy też zwrócić uwagę na poprawny montaż okna.  I choć w przypadku budynków o standardowych parametrach energetycznych nie istnieją wytyczne montażu okien i uszczelnienia połączeń ościeże–ościeżnica, to wielu konsumentów decyduje się na tańszą opcję – tradycyjny montaż z wykorzystaniem pianki czy silikonu. Takie rozwiązanie sprawia, że mamy do czynienia ze stratami ciepła, a koszty ogrzewania budynku ciągle rosną. By temu zapobiec, warto skorzystać z tzw. bezpiecznego ciepłego montażu. Jego niewątpliwą zaletą jest polepszenie jakości zamocowania, co wywiera szczególny wpływ na eliminację mostków cieplnych oraz przewiewów i zabezpiecza izolację termiczną przed degradacją. Spoina montażowa stale pozostaje sucha dzięki zabezpieczeniu warstwy izolacyjnej przed wilgocią, a także zapewnieniu jej stałego wentylowania.

© 2020 OKNO PROJEKT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl