Skontaktuj się z nami
+48 728 175 523
+48 880 905 248

Bardzo często z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej czekamy aż do momentu, kiedy jest to naprawdę konieczne. Niejednokrotnie za tą decyzją stoi fatalny stan naszych okien czy drzwi. Niestety całe to przedsięwzięcie jest dosyć kosztowne i potrafi nadwyrężyć domowy budżet. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym możemy uzyskać wsparcie finansowe na wymianę i montaż okien oraz drzwi. Jednym z nich jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pieniądze? Na to i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

ulga termomodernizacyjna

Czym jest ulga termomodernizacyjna 2022?

Osoby płacące podatek dochodowy mogą korzystać z różnego rodzaju odliczeń i ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga termomodernizacyjna, dedykowana osobom, które zdecydowały się na przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna  nie tylko stanowi więc pewnego rodzaju zachętę do inwestycji w tym zakresie, ale również pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy. 

Jest to bowiem możliwość odliczenia wydatków, związanych z termomodernizacją jednorodzinnego lokalu mieszkalnego od uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów. Można z niej skorzystać, dokonując rozliczenia podatkowego PIT za 2022 rok. Ważne, by wszystkie wydatki były udokumentowane fakturą, bądź rachunkiem imiennym, wystawionym na beneficjenta. 

Co to jest termomodernizacja?

Coraz więcej podatników, chcących uzyskać wsparcie finansowe na wymianę stolarki okienno – drzwiowej zastanawia się nad interpretacją samego pojęcia termomodernizacji. Ów termin jest bowiem dość szeroki i obejmuje wszelkiego rodzaju ulepszenia, mające na celu zminimalizowanie utraty ciepła w budynku. Zgodnie z dokumentem, ogłoszonym 5 stycznia 2017 roku, przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

  • inwestycja, pozwalająca zredukować zapotrzebowanie na energię cieplną, wykorzystywaną do ogrzewania budynku, bądź podgrzewania wody użytkowej;
  • inwestycja, redukująca zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej czy też źródłach ciepła, które ją zasilają;
  • przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła;
  • częściowa, bądź całkowita wymiana źródła energii na wysokosprawną kogeneracją lub odnawialne źródła energii;

Bez wątpienia do powyższych podpunktów można więc zakwalifikować zakup okien oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych wraz z usługą wymiany.

Czego dotyczy ulga termomodernizacyjna 2022?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie remontowanych budynków. Oznacza to więc, że nie mogą z niej skorzystać podatnicy, których dom jest jeszcze na etapie budowy. Warunkiem jest, by przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż ulga termomodernizacyjna dotyczy również garaży, schowków czy przydomowych magazynów, które są częścią zabudowy mieszkalnej. Osoby posiadające  wolnostojący garaż czy składzik na narzędzia, nie mogą odliczyć od podatku dochodowego kosztów związanych z wymianą okien i drzwi. 

W opracowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  wykazie usług, materiałów budowlanych oraz urządzeń, związanych z termomodernizacją znalazły się m.in.: montaż i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, w tym okien połaciowych z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych oraz przezroczystych powierzchni nieotwieralnych. 

Wszystkie materiały, na których zakup chcemy uzyskać dofinansowanie, powinny być najwyższej jakości oraz spełniać wymagania aktualnych norm budowlanych. Stolarka drzwiowa i okienna powinna więc być energooszczędna, co oznacza że współczynnik przenikania ciepła dla okien nie może być wyższy niż 0,9 W/m2K, dla drzwi zewnętrznych – 1,1 W/m2K, a dla bramy garażowej  – 1,3 W/m2K. Oczywiście, im jest on niższy, tym jeszcze bardziej zwiększa izolacyjność termiczną domu, obniżając rachunki za ogrzewanie. 

Warto również podkreślić, że odliczeniu podlegają wydatki, na które nie otrzymano dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy też wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na wymianę stolarki okienno – drzwiowej?

Z tego rodzaju ulgi skorzystają podatnicy podatku PIT, którzy rozliczają się:

  • według skali podatkowej (17% lub 37%);
  • według 19% stawki podatku liniowego;
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna na wymianę stolarki okienno – drzwiowej kierowana jest do podatników, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych wolnostojących, lokali w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Nie mogą z niej więc skorzystać najemcy budynków. Obecna forma programu nie zakłada wspierania prac wykonywanych w budynkach wielorodzinnych. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż ulga termomodernizacyjna może dotyczyć także domów jednorodzinnych z wydzieloną częścią usługową, która nie przekracza jednak 30% powierzchni całego budynku. Grono uprawnionych do korzystania z tego rodzaju dofinansowania do montażu okien i drzwi jest zatem bardzo szerokie. 

Jaką kwotę można odliczyć przy montażu okien i drzwi?

Podniesienie standardu cieplnego domu czy innego lokalu, zwłaszcza takiego, wybudowanego kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat temu może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli więc chcemy, by starszy budynek spełniał wszelkie normy emisyjności, powinniśmy liczyć się nie tylko z wieloma godzinami pracy, ale również sporymi wydatkami. W przypadku, gdy zdecydujemy się na wymianę i montaż stolarki okienno – drzwiowej, możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwoli nam na odliczenie od podatku dochodowego pełnej kwoty, przeznaczonej na zakup i montaż okien i drzwi. 

Kwota odliczenia, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 53 000 zł. Jeśli więc podatnik jest właścicielem, bądź współwłaścicielem kilku budynków, może odliczyć pieniądze, które wydał na wymianę i montaż drzwi oraz okien w każdym z nich.  Limit ten dotyczy każdego z podatników, będących w związku małżeńskim, czyli zarówno mężowi, jak i żonie przysługuje prawo odliczenia kwoty maksymalnej, czyli 53 000 zł. 

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, a ulga termomodernizacyjna na montaż stolarki okienno – drzwiowej

Dotacje przyznawane  w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku, korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obydwu projektów uzupełniają się wzajemnie. Zarówno dotacja, jak i ulga są niezależnymi od siebie instrumentami, które wspierają wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

© 2020 OKNO PROJEKT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl